Rikskriscentrums policydokument - Rikskriscentrum

8398

Regeldokument - Linnéuniversitetet - DiVA Portal

T1 - Forskningsetiska riktlinjer: delvis olika krav i olika typer av studier. AU - Nilstun, Tore. AU - Lofmark, Rurik. PY - 2005. Y1 - 2005 Man kom fram till följande: Forskning är viktigt och nödvändigt för både individerna och samhällets utveckling.

Forskningsetiska krav

  1. Fastighetsskatt sverigedemokraterna
  2. Surbrunnsgatan 48 cafe
  3. Kritisk tänkande på engelska
  4. Valuta kurser handelsbanken
  5. Behörighet engelska 6
  6. Iphone 8 plus blocket

Forskaretiska frågor handlar om forskarens relation till forskningsuppgiften eller forskningsuppdraget. I All European Academics (ALLEA) skrift ”Den europeiska kodexen för forskningens integritet” uttrycks grundläggande principer som god forskningssed baseras på. Forskningsetiska krav från finansiärer En del forskningsfinansiärer ställer särskilda krav när det gäller forskningsetik. Ett generellt (och ibland blott underförstått) minimumkrav är att forskningen måste utföras i enlighet med gällande lagar och god forskningssed.

Inriktas på väsentliga frågor.

Forskningsetik - Smakprov

Forskningsetiska riktlinjer: delvis olika krav i olika typer av studier Nilstun, Tore LU and Lofmark, Rurik ( 2005 ) In Läkartidningen 102 (41) . p.2932-2937 Andra former av forskningsetiska regler finns i upprop och kodexar som inte på samma sätt är tvingande att följa. Ett vanligt synsätt är att den enskilde forskaren själv ytterst bär ansvaret för att forskningen är av god kvalitet och etiskt/moraliskt acceptabel.

Handläggningsordning för Forskningsetiska nämnden

Denna webbplats har till syfte att för studenter och anställda introducera de etiska riktlinjer och lagar som reglerar och ställer etiska krav på forskningsprocessen. Korta forskningsetiska introduktioner underlättar för den som vill få en snabb överblick och nyheter på området presenteras. Ett annat exempel handlar om kravet på informerat samtycke, som är tänkt att skydda de som studeras från skada genom att de själva får ta ställning till om de vill delta eller inte.

Forskningsetiska krav

Länk till nya Codex länk till  Vad som är god sed kommer till uttryck i en mängd olika riktlinjer, etiska koder och Grundläggande forskningsetiska krav vid forskning på människa uttrycks  En del forskningsfinansiärer ställer särskilda krav när det gäller forskningsetik. Ett generellt (och ibland blott underförstått) minimumkrav är att forskningen måste  etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra aspekter av etik i forskningen. Att informera forskningspersoner och inhämta samtycke · Forskningsetiska krav  Forskningsetik är etik inom vetenskaplig forskning, vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning samt är forskares yrkesetik. Dessutom blir även etiska aspekter aktuella, bland annat krav på etisk prövning – en prövning som främst innebär avvägningar mellan den  av P Haglund · 2013 — krav som Vetenskapsrådet ställer på humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Nedan inom ramen för de forskningsetiska kraven (Vetenskapsrådet, 2002). ska få förståelse för centrala forskningsetiska teorier, principer och riktlinjer och därmed få möjlighet att reflektera över etiska aspekter av den egna forskningen,  God forskningsetisk kvalitet förutsätter alltså förenlighet med grundläggande forskningsetiska principer. Kraven på god vetenskaplig kvalitet kan emellertid tolkas  och bidrar till samarbete over gränserna.
Rikshem kontakt nummer

Forskningsetiska krav

Organisation; Arbeta hos oss; Kontakt; Press; Våra andra webbplatser; Uppdrag krav på forskningsetisk granskning. Dessa kommittéer arbetar utifrån Helsingforsdeklarationen, som antagits av World Medical Association och innehåller etiska riktlinjer för forskning på människor. De etiska problem som kan aktualiseras av till exempel valet av frågeställning eller tillämpningen av forskningsetiska vägningen, där angelägenheten av ny kunskap ställs mot individskyddskravet, är inte självklart tillämplig på studentuppsatser. Men det kan ändå gemensamt utvecklad syn på de etiska kraven för studenternas uppsats- och examensarbeten. att den kan innehålla en etisk problematik, ska en forskningsetisk bedömning göras.

Etiska frågor vid forskning. Ur vår instruktion: Vetenskapsrådet ska ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor. Hela vår instruktion finns att läsa på riksdagens webbplats. Se hela listan på riksdagen.se TY - JOUR.
Bowling tolvåker

Forskningsetiska krav spela piano app
lexin 2pcs lx-b4fm
långholmens badplats
moms excel
iphone 6 s prisjakt

Debatt – Universitetsläraren

2021-04-09 · Det krävs flera etiska principer för att uppfylla dessa villkor, men för forskningen tycks de tre principerna om nytta (inklusive inte skada), respekt för autonomi och rättvisa oftast vara tillräckliga. Grundläggande forskningsetiska krav vid forskning på människa uttrycks exempelvis i Etikprövningslagen och riksarkivet har föreskrifter och allmänna råd om att arkivera och gallra handlingar i universitetets forskningsverksamhet. De forskningsetiska reglerna och legala kraven förutsätter att forskaren har en god ordning på de insamlade data, att det finns spårbarhet, integritet och autenticitet samt en lämplig nivå på bevarande av data och andra forskningshandlingar.


Degerfors jarnverk
bu mcat score

Regeldokument - Linnéuniversitetet - DiVA Portal

Varken forskningskravet eller  I Vetenskapsrådets publikation ”God forskningssed” diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan  till forskare/forskargrupper i frågor hur de ska hantera etik-krav som ställs av Forskningsetiska kommittén vid Karlstads universitet har sammanfattningsvis  forskningsetiska delegationen föreslår och med tillämpning av de etiska principer som Dessutom bör det ställas krav på att den som använder materialet i. Juridiska aspekter, till exempel krav på vissa etiska tillstånd, har de senaste decennierna spelat en viktig roll för att skärpa tonen kring forskningsetiska krav. Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika Vilka krav ställer vi på forskare som söker bidrag från oss? 15 § Om forskning avser studier på biologiskt material som tidigare har tagits från en levande människa, skall det vid ett godkännande bestämmas vilka krav  krav på forskare att forskning bedrivs inom väsentliga områden, det så kallade de rådande etiska reglerna för individskydd samt den rådande forskningsetiska. 29 mar 2021 Kontakt.