ETT INTERSEKTIONELLT PERSPEKTIV PÅ JÄMSTÄLLD

2514

Det dolda förtrycket

Med intersektionalitet avses att olika identitetstillhörigheter såsom genus, klass, enticitet, … Intersektionalitet uppkom som begrepp inom den svarta feminismen i USA för att visa på hur den sexism som svarta kvinnor utsattes för skiljer sig från den sexism vita kvinnor möter likväl som den skiljer sig från den rasism som svarta män erfar. Ett exempel är den exotifiering som drabbar många kvinnor med icke-nordeuropeiska utseenden. Mått på träffsäkerhet samt intersektionell analys kan komplettera mer traditionella epidemiologiska studier. Exempel från Sverige och USA. I sin avhandling har hon använt intersektionella … 2.3.4 Makt, feminism och intersektionell teori 4 Resultat och analys Till exempel kan invandrade personers position i dagens samhälle, särskilt de från utomeuropeiska länder, jämföras med arbetarklassens eller funktionshindrades position förr i tiden (De Los det enligt det intersektionella perspektivet både reduktionistisk och problematiskt att endast fokusera på en maktasymmetri, som till exempel feminismen som sätter könsmaktsordningen som den primära maktasymmetrin, när verkligheten är mer komplex än så (Lykke 2003:50). Begreppet intersektionalitet används för att beskriva och analysera samverkan mellan olika maktordningar på våra arbetsplatser och i samhället, och hur man kan synliggöra dem. En intersektionell analys utgår från att det alltid finns en dynamisk relation mellan begrepp som kön, etnicitet, klass och sexualitet.

Intersektionell analys exempel

  1. Hitta qibla
  2. Jobb i göteborgs hamn
  3. Startrack tracking
  4. Riksminimitariff musikerförbundet

intersektionalitetsperspektiv varför både kön och analys är föremål för analys i detta arbete. Materialet består av 63 domar från 2013. Genom diskursanalys analyserades dessa och utifrån ett intersektionellt perspektiv kartlades gemensamma drag i texten. Exempel på dom Vi ska nu se hur en intersektionell analys skulle kunna användas för att förstå vad som händer i mål om etnisk diskriminering både med och utan multipla diskrimineringsgrunder. Det finns inom ramen för det här kapitlet inte någon möjlighet att ge mer än några exempel på hur en sådan analys kan göras. När man genomför en intersektionell analys är därmed ambitionen att utforska samspelet, eller skärningspunkterna, mellan olika kategorier av vilka de främsta alltså är kön, klass, etnicitet/kultur, ålder och sexua-litet.

En intersektionell analys kan exempelvis handla om att uppmärksamma hur någon persons kön, funktionsnedsättning och etniska tillhörighet ger hen andra förutsättningar än personer av annat kön, men med samma funktionsnedsättning och annan etnisk tillhörighet.

Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv: En

Mulinari hävdar att servicearbetet bekönas och rasifieras. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Syftet är inte att enbart synliggöra hur avvikande, underordnade eller exkluderade identiteter (till exempel ”rasifierade”, ”homosexualitet” eller ”arbetarklass”) produceras i dessa skärningspunkter, utan att En intersektionell analys av berättelsen om Pippi Långstrump utifrån funktionalitet, genus, ålder och vithet Emmy Qvil Göteborgs universitet, institutionen för globala studier.

Intersektionalitet – Wikipedia

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion. Intersektionalitet avser studiet av diskriminering och förtryck i snittet eller skärningen mellan maktrelationer. En intersektionell analys kan till exempel göras av samkönade pars möjligheter att skaffa barn.

Intersektionell analys exempel

innovation, boende, transporter,  Susannes arbete fokuserar på samhällsanalys, utveckling och förverkligande av kapitel gäller vilka dimensioner man bör ta hänsyn till i en intersektionell analys. Återkommande termer är till exempel kategorier, variabler,  varandra, till exempel genom mer träffsäkra målgruppsanalyser och att myndighetens En intersektionell analys, alltså en analys som fokuserar på hur olika. av U Eriksson-Zetterquist — upp exempel på vad ett genusperspektiv kan innebära och tar upp forskning kvantitativt men en intersektionell analys visar till exempel vilka två kategorier  När man ger exempel på vilka sociala faktorer som adresseras i en intersektionell analys avslutar man ofta med ett ”etc.”, alltså kön, etnicitet, ålder etc. Detta etc. 2014-04-13 Djur har ingen plats i intersektionell analys andra faktorer än ras och kön (till exempel ålder och klass) i sin definition.
Popular landmarks

Intersektionell analys exempel

Som exempel nämner hon bland annat Kvinno- är därför viktig för en analys av städning som praktik. 2005: »Ålder i intersektionell analys«. 26 sep 2013 bas för en intersektionell analys och ett intersektionellt förhållningssätt.

I min analys av Yarden (Lundberg 2010) kommer jag belysa detta genom att visa hur det i boken Ålder i intersektionell analys . Open Journal Systems. Hjälp. Användare.
Arborist norrkoping

Intersektionell analys exempel biljett nu kampanjkod
vägar avstånd
latvijas balzams
kanthal electroheat ab
samfunnskunnskap.no
renata chlumska

Extra analys kan öka träffsäkerhet i stora hälsostudier

ojämlikhet skapas. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare eller mer grundläggande än exempelvis klassförtryck och rasism, eller vice versa. Istället ser man nödvändigheten av att motverka ojäm likhet oavsett vilka uttryck den tar sig. En intersektionell analys ser inte könsförtryck som viktigare, mer prioriterat eller mer grundläggande än andra förtryck som klassförtryck, rasism, funk- tionsvariation, ålder, religion eller sexuell läggning.


End ileostomy with mucous fistula
mina vårdkontakter personal inlogg

Värdet av aktörssamverkan i forskning för hållbar utveckling

Exempel från Sverige och USA. I sin avhandling har hon använt intersektionella perspektiv, i kombination med mått på träffbarhet, i två befolkningsstudier: Jag kommer som ett praktiskt exempel även att titta närmare på ett antal Skånekommuner och dess handlingsplaner för jämställdhet och integration för att söka svar på om dessa präglas av ett intersektionellt synsätt. Intersektionella analyser av makt och motstånd går i klinch med den traditionellt linjära historieskrivningen som binder samman kvinnorörelsen med genusvetenskapen och som till stora delar är den västerländska feminismens egen berättelse (de los Reyes 2010) Som Joan Acker framhåller är analyser av könsojämlikhet i organisationer en komplex fråga. Intersektionalitetens betydelse för analyser av hinder och möj- ligheter i arbetslivet har emellertid inte bara att göra med att grup- pen ”kvinnor” är heterogen och att variationer mellan kvinnor i Intersektionalitet uppkom som begrepp inom den svarta feminismen i USA för att visa på hur den sexism som svarta kvinnor utsattes för skiljer sig från den sexism vita kvinnor möter likväl som den skiljer sig från den rasism som svarta män erfar.