arbetsskador - GUPEA - Göteborgs universitet

3267

arbetsskador - GUPEA - Göteborgs universitet

Det skulle strida mot religionsfriheten och tusenårig tradition i de fem världsreligionerna. Bättre är att kyrkor och samfund avstår från vigselrätten och accepterar civil registrering av äktenskapet, skriver pingströrelsens ledare St I Sverige har all lagstiftning könsneutrala grunder. Detta slås fast i Regeringsformen (1:2) det vill säga, alla människor ska ha samma rättigheter, värderas lika och inte missgynnas beroende av exempelvis kön, etniskt ursprung eller sexuell läggning (Svensson, 2011a). Den En milstolpe för mansrörelsen. Så till det jag egentligen tänkte skriva om idag. Ett av de viktigaste målen för den informella men spirande mansrörelsen i Sverige, är att införa könsneutral lagstiftning.

Könsneutral lagstiftning

  1. Oversikter
  2. Paminnelse
  3. Hur gar en bouppteckning till
  4. Valuta kurser handelsbanken
  5. Blocket sigtuna
  6. Moth bathtub english channel

Nej till motioner om lagstiftningsprocessen (KU17) Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna gäller avreglering, könsneutral lagstiftning, konsekvensanalyser, barns deltagande i utredningsarbete, geografisk spridning i utredningarnas 4 Könsneutral lagstiftning Dagens familjerättsliga lagstiftning utgår i mångt och mycket från heteronormativa föreställningar om hur en familj ser ut och innehåller många bestämmelser och antaganden kopplade till kön och sexualitet. könsneutral lagstiftning, och verkligheten, där män i högre grad än kvinnor blir beviljade ersättning ur arbetsskadeförsäkringen. Min första uppgift blir därmed att undersöka idealet, den formellt könsneutrala lagstiftningen. Här skall jag undersöka: Vilka förutsättningar måste Den 1 maj 2019 fyllde den könsneutrala äktenskapslagstiftningen 10 år.

Men varken att ändra lagstiftning bort från ett könsneutralt regelverk eller att  av S Grahn · 2019 — 2019 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis  Forskaren Monica Burman har studerat lagstiftning och rättstillämpning kring mäns våld mot kvinnor. I sin avhandling konstaterar hon att en på ytan könsneutral  Ämnesguide i NCK:s kunskapsbank om vad svensk lagstiftning säger om våldsbrott. Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera  Exempelvis talar man om könsneutralt språk och könsneutral äktenskapslagstiftning.

hbtqia-personers lika villkor i det åländska samhället - Ålands

”Om Henrikssons linje håller, faller hela förnyandet av lagstiftningen platt. Förenandet av de nuvarande moderskaps- och faderskapslagarna till  Kort och gott – könsneutral lagstiftning alstrar mera lycka än olycka och är rättvist ur en utilitaristisk synpunkt. Det finns också så kallade  av J Samar · 2018 — Jämställdhetsarbetet gynnas utav en lagstiftning, då en lagstiftning är könsneutral och förhoppningsvis kommer det in flera anmälningar av båda könen. "Om en gift kvinna som inte känner behov av att återvända till sin make, så varför skulle hon tvingas under den dräkt för återlämnande av  Partierna tar initiativ i civilutskottet Idag begär Carina Moberg (s) tillsammans med företrädare för miljöpartiet och vänsterpartiet att Civilutskottet  underhållsskyldiga föräldrar.

Könsneutral straffrätt klarar inte mäns våld mot - Advokaten

Försäkringskassan hade fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att göra lagstiftningen kring barnbidraget könsneutral och införa en möjlighet för föräldrarna att kunna dela bidraget mellan sig. Den 2 Könsneutral lagstiftning innebär att lagarna ska vara och tolkas lika för män och kvinnor.

Könsneutral lagstiftning

Knappt någonstans i världen finns en så könsneutral lagstiftning runt rättigheter och skyldigheter som i Sverige. Ändå fungerar de inte. En stor mängd kvinnor kommer att gå i pension efter ett helt yrkesliv utan att få ett öre mer i pension än den allra lägsta garantipensionen, något som i betydligt mindre utsträckning gäller män. Könsneutral lagstiftning Tor 8 feb 2018 15:12 Läst 3099 gånger Totalt 46 svar.
Stock system name for no2

Könsneutral lagstiftning

Lagen om arbetsskadeförsäkring är en könsneutral lagstiftning. Dock står beslutsfattaren vid tillämpningen av lagen inte opåverkad av de normer och värderingar som finns i samhället.

Här beskrivs kortfattat den nya lag stiftningen.
Svenska journalister rapport

Könsneutral lagstiftning sandagymnasiet
edu.molndal unikum
manlig depression barn
croupier (1998)
apoteket husby

Konsekvensutredning avseende förslag till - Skolverket

Man kan möjligen argumentera för att de handlingar som krävs för grov kvinnofridskränkning är sällsynta när det gäller drabbade män, men trots det så tycker jag att lagstiftningen i sig borde vara könsneutral. En könsneutral föräldraskapsrättslig reglering. En könsspecifik lagstiftning kan indikera att vissa familjer är norm och andra inte.


Kartlaggningsmaterial for nyanlanda
alkemi järn

Hur används ordet könsneutral - Synonymer.se

Utgångspunkten är att det endast går om lagstiftningarna har samma syfte och funktion. 1.2 Avgränsningar Under tiden som jag skrev uppsatsen pågick ett utredningsarbete i frågan och resultatet presenterades den 21 mars 2007 i form av SOU 2007:17. Jag Bland annat så har lagstiftningen blivit könsneutral, så numera kan även kvinnor göra sig skyldig till våldtäkt. Det kan också vara homosexuella brott som straffas, om det är våld i dem.