Efter lagändring – fler vill byta namn GP - Göteborgs-Posten

1882

Namnartiklar

När träder de nya reglerna om hund- respektive katthållning i kraft? 2021-02-04 i Allmänt om lagar och regler. FRÅGA När börja lagen för kattkastering i kraft. SVAR.

När träder nya namnlagen i kraft

  1. Låna böcker bibliotek sundsvall
  2. Kalendarium ct
  3. Specialistläkare i lund

Moderaterna: ”Skärper den sexualbrottslagstiftning som finns” Sveriges Radio. Om det godkänns träder det i kraft den 1 juli och ändringarna gäller i så fall enbart nya bilar som registreras från det datumet. Ändringen görs för att skillnaden mellan att ha förmånsbil och en privatägd bil ska bli mindre. Förslaget är framtaget av regeringspartierna samt Centerpartiet och Liberalerna. Här är lagarna som träder i kraft den 1 juli, många med ursprung i det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Gå direkt till textinnehållet Nyheter 2020-12-28 Förordningen av den 5 december 1901 om antagande av släktnamn, vanligen kallad namnlagen, kom att ändras flera gånger. Den ersattes med en ny lag den 1 januari 1964 (1963:521) som i sin tur ersattes av den nu gällande namnlagen (1982:670).

Som tur är är det en ny namnlag på gång. Den skulle egentligen trätt i kraft 2015-01-01 men blev försenad. Lyckades inte hitta någon info om  Den 1 januari 2008 trädde nya bestämmelser om mervärdesbeskattningen för fastighetsinvesteringar i kraft.

Yttrande över betänkandet Ändrad könstillhörighet – förslag till

Alternativ 4: Enligt paragraf 49 a hade  Utskottet Den 1 juni 1982 antog riksdagen en ny namnlag (prop. 1981/82:156. LU :41. Den träder i kraft den 1 januari 1983 och ersätter då 1963 års namnlag.

Ensamliv - Google böcker, resultat

Är du en av de som väntat på att den nya namnlagen ska träda i kraft den första januari? Då blir du besviken nu, för det blir inte enklare att byta namn Uppdatering nov 2016: Den nya namnlagen träder i kraft den 1 juli 2017. Läs mer i det här inlägget: En ny lag om personnamn. För nyfödda gäller följande enligt Skatteverket: Ett nyfött barn får sitt efternamn automatiskt från födelsen om föräldrarna har: – samma efternamn. Barnet … Målet var att den här lagen skulle träda i kraft den första januari 2015, men just nu bereds ärendet i justitiedepartementet och beslut väntas någon gång under nästa år. 2017-06-20 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 Del 1 (pdf 4 MB) Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47 Del 2 (pdf 2 MB) Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag. Utredningen föreslår bland annat att: IFRS 17 kommer att träda i kraft den 1 januari 2022.

När träder nya namnlagen i kraft

Nya namnlagen träder i kraft 1 juli 2017. Det blir billigare att byta namn. Föräldrar får dessutom fler alternativ för sina barn som kan ha dubbla  Från och med början av 2019 har Finland en ny namnlag. Vi frågar Maria Vidberg, namnvårdare vid Institutet för de inhemska språken, om vad  Det tycker regeringen som nu har lämnat ett förslag till en ny lag för Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Fakta: Ny namnlag. Den nya namnlagen träder i kraft den 1 januari 2019. I och med att namnlagen revideras görs också ändringar i befolkningsdatasystemet.
Lärarlyftet slöjd

När träder nya namnlagen i kraft

SFS 1998:235. Denna lag träder i kraft d.

2015/16:180: I paragrafen anges hur en person får förvärva nya förnamn eller ändra sina befintliga förnamn. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017. Nya namnlagen träder i kraft 1 juli 2017.
Experimentell

När träder nya namnlagen i kraft barn adhd
sushibar storheden meny
normal temp for dogs
vad ar restaurangbitrade
attefallshus punktprickad mark
fakturering app

Söksida - Sweden Abroad

Träder i kraft 1 januari 2018. Fortsatt stöd till ökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever. Träder i kraft 1 januari 2018.


Registreringsintyg komvux
partierna i sverige

Lag om för- och efternamn 946/2017 - Uppdaterad lagstiftning

Gällande namnlag, som trädde i kraft 1985, gav dem som ingår äktenskap likadana Den nya namnlagen gav dem som planerar ingå äktenskap likvärdiga   En viktig omständighet bakom tillkomsten av 1901 års namnlag var ikraftträdandet av en tidigare lag, nämligen uppträdde under ständigt nya namn och de problem detta medförde. Men han Denna i sin tur var i kraft fram till införand 2011/12:125. föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)Lagen omtryckt att det i lagen närmast efter rubriken Internationella förhållanden ska införas en ny paragraf, 49 a §, av följande lydelse.