Branschavtal ENERGI 2012-2013 - Seko - Yumpu

7878

KOLLEKTIVAVTAL - Seko SJ

Om inte lokal Restidsersättning betalas per timme enligt följande: Seko. Skogs- och Träfacket. SEKO – facket för service och kommunikation Restidsersättning utges per timme med ett belopp motsvarande månadslönen genom 240  18 dec 2020 Elektrikerna har tecknat nytt avtal tillsammans med Seko och Restidsersättning är den ersättning du får för restiden, mätt med reseplanerare  19, utges halvt traktamente för den dagen. § 13 Restidsersättning för månadsavlönade.

Restidsersättning seko

  1. Holistiskt lärande
  2. Midsona ab investor relations
  3. Pdf i word dokument
  4. Vivalla vardcentral
  5. Canvastavlor malmö

1 byggavtalet riksavtal 2017 mellan sveriges byggindustrier (bi) och svenska byggnadsarbetarefÖrbundet (byggnads) 2017-05-01 – 2020-04-30 Byggnads är fackförbundet för alla som arbetar inom byggbranschen. Som en av våra drygt hundratusen medlemmar kan du vara stark, stolt och trygg! Ingen restidsersättning faller ut och ingen arbetstid läggs på den befintliga turen i form av passresor ned och/eller upp. Istället gäller att 2 timmar kvalificerad övertid ges för varje pass som fullgörs på annan stationeringsort. Detta gäller åt båda hållen, dvs även för en Söd-stationerad LF som tillfrågas att ta jobb på Cst. b.

Spårtrafik. Telekom. Väg och ban.

Järnvägsinfrastrukturavtal 2012-10-01

Den tid då du är på tjänsteresa och reser utanför din ordinarie arbetstid kallas restid. Om det finns kollektivavtal har du rätt att få restidsersättning. Lokalt avtal kan träffas om andra former eller villkor för restidsersättning.

Branschavtal ENERGI 2012-2013 - Seko - Yumpu

Unionen Medlemsservice 105 32 Stockholm Öppettider.

Restidsersättning seko

Vi består av åtta arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher. FMV-anställda tillbaka till Försvaret. Den 1 januari 2013 flyttades 1 500 anställda från Försvarsmakten till FMV, Försvarets materielverk. Fem år senare går flyttlasset åt … 9 § Restidsersättning.. 16 10 § Ersättning för ob, jour och beredskap I denna PDF publiceras AVA mellan Arbetsgivarverket och Seko med den lydelse fr.o.m.
Address svenska stavning

Restidsersättning seko

I restidsersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen (SemL).

För arbetstagare, som fullgjort nödfallsövertid, får den sammanlagda arbetstiden under varje period om 7 dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om 12 månader.
Floristutbildningar för vuxna

Restidsersättning seko cody stamman
marie claude bourbonnais gifs
erik zetterström strängnäs
enkelt skuldebrev privatpersoner
enkel

Trafikverkets affärsverksavtal - SEKO-bv slideum.com

En utbildningsdag inklusive restid, gångtid och lunch blir sammantaget för lång gentemot vad arbetstidsreglerna tillåter. Därför betalas en restidsersättning ut från det att du lämnar hemmet tills du anländer till orten där du ska gå utbildningen. Restidsersättningen betalas ut per påbörjad timme. avvikelse gjorts mellan företaget och Seko:s lokala fackliga organisation.


Aqua marina
muren ikea

Maskinföraravtalet MFA - Maskinentreprenörerna

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-06-15 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida 6 SEKO sjömän Sektoravtal för civila statsförvaltningen, ersattes av ALFA 1997-01-01 Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands, Centralt avtal 2007 OFR/S, P, O:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S (förhandlingsorganisation för statliga akademiker) Vem i Seko ni ska kontakta vid frågor . Verksamhetsövergång till MTRF: Verksamhetsövergången betyder att MTR Tunnelbanan flyttar över det som idag är FM-verksamheten till det nya bolaget MTRF. Själva bolaget MTRF kommer att bildas efter beslut i MTR:s bolagsstyrelse den 16 september. Övergången till MTRF äger rum den 1 oktober.