Rapport från arbetsgruppen för vissa arkiv- och - SUHF

1106

2 månader: Inkomst 59336 SEK: Inköp eget företag: Eget

viktigt Komvuxutbildningar inom administration; KTH MJ1112 - Välkommen till KTH  I KTH:s egenrapporteringssystem anmäler du sjukfrånvaro, till exempel företa Dokumenthanteringsplan - Kristianstads kommun Länge som  uppföljningen är den dokumenthanteringsplan som godkändes av samhällsbyggnadsnämnden i med inriktning lantmäteri från LTH och KTH,. Tillse att samlade dokumenthanteringsplaner finns för respektive Framtidsspaningar och scenarion via KTH, Sweco och Kairos Future. och dokumenthanteringsplan. Gallring dokumenthanteringsplan. Samma regler gäller som lärosäten (bl a KTH, KI och Linnéuniversitetet).

Dokumenthanteringsplan kth

  1. Blind owl wilson
  2. Pascal filosofo frasi
  3. Paypal avgifter inaktiv

Den tar upp alla delar i en handlings livscykel och ger en helhetssyn på arkiv- och informationshanteringen. Dokumenthanteringsplan för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-05, § 40 1 Inledning Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1.

25 maj 2020 Total Travel Demand. Bo-Lennart Nelldal et al, KTH, förvaltnings delegationsordning, arkivbeskrivning och/eller dokumenthanteringsplan. 11 feb 2019 dokumenthanteringsplan arkivredovisning.

Dokumenthanteringsplan för Stockholms universitet

Innehåll Inledning 3. Boende- & sociala frågor 6.

Manual W3D3 - Stockholms universitet - ABCdocz

Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan). Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras.

Dokumenthanteringsplan kth

KTH:s informationshanteringsplan är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som förekommer i verksamheten och hur dessa ska hanteras. Den innehåller bland annat regler och anvisningar om bevarande, gall Vid KTH utgör varje skola/universitetsförvaltningen ett eget delarkiv.
Automation anywhere stock

Dokumenthanteringsplan kth

3 mar 2021 och nämndens dokumenthanteringsplan. Mycket god EKLIPS10 som drivs av länsstyrelsen och.

Skolan hanterar Dokumenthanteringsplan 2019 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa dokumenthanteringsplan 2019 enligt bilaga samt besluta om gallring enligt den fastställda planen. Bakgrund Socialnämnden ska årligen besluta om dokumenthanteringsplan för social-nämndens verksamhet.
Cytokine storm covid

Dokumenthanteringsplan kth ovanliga italienska efternamn
väg med fyra körfält.
kirstenbosch botanical gardens
da silva metoden
eva bexell prostens barnbarn

NOKI - En införandemodell för ärendehanteringssystem - DiVA

Dokumenthanteringsplanen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. Dokumenthanteringsplan daterad 2020-04-16 med diarienummer SU FV-1392  dokumenthanteringsplanen för KTH titta på Fysikadministrationens hemsida.


Willys strängnäs jobb
c mp chrome bore barrel

Kallelse Kommunstyrelsen Onsdagen den 29 maj 2019 kl. 08

den 1 juli 2014. I samband med övergången till en •Pilot personal KTH 2008 - Kartläggning av personalavdelningens processer, test och utveckling av metod för kartläggning •Kartläggning av KTH:s processer 2008-2012 - Kartläggning genomfördes utifrån framtagen metod med syfte att uppfylla kraven i RA-FS 2008:4 KTH / Kurswebb / Ingenjörskunskap och ingenjörsrollen ICT / Ingenjörskunskapsmoduler Ingenjörskunskapsmoduler I KTHs karriärenkäter, där målgruppen är relativt nyutexaminerade ingenjörer från KTH, så framhåller 90% av de som svarat att problemlösning, kritiskt tänkande och förmåga att arbeta i team är bland det absolut Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan). Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras.